Skoleledelse på Kragelundskolen

Arbejdsgrundlag

Kragelundskolens ledelse arbejder for en fælles retning med fokus på faglighed, trivsel og dannelse.

Skoleledelsen arbejder målrettet for at skabe rammer for skolens udvikling ud fra værdierne: Respekt, disciplin, selvstændighed og glæde ved at gå i skole.

Ledelsesteamet på Kragelundskolen trækker i fællesskab og motiveres af at gøre en forskel. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere og vi selv er stolte af det, vi gør. 

Skoleledelsen arbejder ud fra principper som ordentlighed og respekt for kerneopgaven. Vi bestræber os på i videst muligt omfang at være synlige og tilgængelige.

Med nedenstående arbejdsfordeling ønsker vi, at medarbejdere, forældre og andre interessenter let kan tilgå den relevante leder.

Skoleleder

Viseskoleleder

Administrativ leder

Pædagogisk leder

Pædagogisk leder

Lene Mols

Skoleleder

Ansvarsområde >>

Mette Birk Munthe

Pædagogisk leder for indskolingen og mellemtrin (1.-5. årgang)

Ansvarsområde >>

Freddy Fisker

Administrativ leder

Ansvarsområde >>

Katja Sølvsten

Pædagogisk leder for udskolingen (6.-9. årgang)

Ansvarsområde >>

Randi Kragelund

Pædagogisk leder for SFO (0.-3. årgang) og børnehaveklasser

Ansvarsområde >>